آخرین مهلت ثبت نام: 12 آبان 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 مهر 1399
تاریخ برگزاری: 29 آبان 1399
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 30 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -143 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 1 روز مانده
کمیته دائمی

کمیته دائمی اولین کنفرانس جغرافیا و مخاطرات محیطی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

دانشگاه یا موسسه علمی

1

محمد دارند

دبیر علمی

دانشگاه کردستان

2

سعید خضری

دبیر علمی

دانشگاه کردستان

3

ممند سالاری

دبیر اجرایی

دانشگاه کردستان

آمار بازدید
0 کاربران آنلاین