آخرین مهلت ثبت نام: 12 آبان 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 مهر 1399
تاریخ برگزاری: 29 آبان 1399
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 30 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -143 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 1 روز مانده
محورها
مطالعات جغرافیایی ناحیه غرب و شمالغرب ایران
مخاطرات ژئومورفولوژی و زمین شناسی
مخاطرات هیدرولوژیکی
فناوریهای نوین(RS وGIS ) در مدیریت مخاطرات محیطی
مخاطرات انسانی
مخاطرات زیست محیطی
مخاطرات جوی و آب و هوایی
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین