آخرین مهلت ثبت نام: 12 آبان 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 مهر 1399
تاریخ برگزاری: 29 آبان 1399
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 30 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -143 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 1 روز مانده
فراخوان مقاله

اولن کنفرانس ملی جغرافیا و مخاطرات محیطی در دانشگاه کردستان در تاریخ 29 آبان ماه سال 1399 برگزار خواهد شد. 

از تمامی پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و علامندان دعوت می گردد مقالات خود را در محورهای همایش تا 30 شهریور ماه سال 1399 به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.
محورهای اصلی کنفرانس به شرح زیر است:
 
 - مطالعات جغرافیایی ناحیه غرب و شمالغرب ایران
 
- مخاطرات ژئومورفولوژی و زمین شناسی
 
مخاطرات هیدرولوژیکی
 
-  
فناوری های نوین(RS و GIS) در مدیریت مخاطرات محیطی
 
-  مخاطرات انسانی

- مخاطرات زیست محیطی
 
-  مطالعات جغرافیایی ناحیه غرب و شمالغرب ایران
 
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین