آخرین مهلت ثبت نام: 16 دی 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 آذر 1399
تاریخ برگزاری: 18 دی 1399
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان: دانشگاه اصفهان، دانشگاه تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه زنجان، دانشگاه بزرگمهر قائنات، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه رازی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان، اداره کل هواشناسی استان کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -577 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -799 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -595 روز مانده
دوشنبه 05 آبان 1399
تغییر زمان برگزاری کنفرانس
زمان برگزاری کنفرانس ملی جغرافیا و مخاطرات محیطی به تعویق افتاد.
به اطلاع پژوهشگران محترم میرساند نظر به تصمیم کمیته علمی و اجرایی، برگزاری اولین کنفرانس ملی جغرافیا و مخاطرات محیطی به دلیل شرایط ویژه به 30 آذر ماه 1399 موکل گردید در ضمن فرصت ارسال مقالات تا 10 آذر ماه 1399 تمدید شد. پژوهشگران محترم میتوانند تا تاریخ مذکور مقالات خود را به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین