آخرین مهلت ثبت نام: 28 آذر 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله: 10 آذر 1399
تاریخ برگزاری: 30 آذر 1399
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 23 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -181 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 3 روز مانده
دوشنبه 05 آبان 1399
تغییر زمان برگزاری کنفرانس
زمان برگزاری کنفرانس ملی جغرافیا و مخاطرات محیطی به تعویق افتاد.
به اطلاع پژوهشگران محترم میرساند نظر به تصمیم کمیته علمی و اجرایی، برگزاری اولین کنفرانس ملی جغرافیا و مخاطرات محیطی به دلیل شرایط ویژه به 30 آذر ماه 1399 موکل گردید در ضمن فرصت ارسال مقالات تا 10 آذر ماه 1399 تمدید شد. پژوهشگران محترم میتوانند تا تاریخ مذکور مقالات خود را به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین