آخرین مهلت ثبت نام: 28 آذر 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله: 10 آذر 1399
تاریخ برگزاری: 30 آذر 1399
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 23 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -181 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 3 روز مانده
جدول زمانبندی

در دست ساخت ...

آمار بازدید
0 کاربران آنلاین