آخرین مهلت ثبت نام: 15 مهر 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 مرداد 1398
تاریخ برگزاری: 08 و 09 آبان 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق
حامیان: University of Applied Science، Control System Group (TU Berlin)، Future Internet Lab Anhalt، Anhalt University، Institute of Materials and Systems for Sustainability (Nagoya University)
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 106 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -67 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 26 روز مانده
تاریخ های مهم
ارائه متن کامل
26
روز مانده
مهلت داوری متن کامل
69
روز مانده
درخواست حضور
83
روز مانده
تاریخ برگزاری
106
روز مانده