آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 09 و 10 آبان 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 283 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
تاریخ های مهم
ارائه متن کامل
-1
روز مانده
مهلت داوری متن کامل
-1
روز مانده
درخواست حضور
-1
روز مانده
تاریخ برگزاری
283
روز مانده
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین