آخرین مهلت ثبت نام: 30 مهر 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 شهریور 1398
تاریخ برگزاری: 08 و 09 آبان 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق
حامیان: University of Applied Science، Control System Group (TU Berlin)، Future Internet Lab Anhalt، Anhalt University، Institute of Materials and Systems for Sustainability (Nagoya University)، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، IEEE بخش ایران، شرکت پتروشیمی کردستان، IEEE، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -1433 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1596 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1482 روز مانده
Scientific Committee
 
 
 
 
Moosa Ayati
Associate Professor
University of Tehran
Yazdan Batmani
Assistant Professor
University of Kurdistan
 
 
 
 
Peyman Bagheri
Assistant Professor
University of Tabriz
Mohammad Bozorg
Professor
Yazd University
 
 
 
 
Pierre Borne
Professor
Ecole Centrale de Lille, France
Hassan Bevrani
Professor
University of Kurdistan
 
 
 
 
Hamid D. Taghirad
Professor
K. N. Toosi University of Technology
Mohammad Saleh Tavazoei
Associate Professor
Sharif University of Technology
 
 
 
 
Saeed Tavakoli Afshari
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Maryamsadat Tahavori
Assistant Professor
University of Southern Denmark
 
 
 
 
Mohammad Reza Jahed-Motlagh
Professor
Iran University of Science and Technology
Mohammad Haeri
Professor
Sharif University of Technology
 
 
 
 

Takeyoshi Kato
Nagoya University, Japan
Ali Khaki Sedigh
Professor
K. N. Toosi University of Technology
 
 
 
 
Hamid Khaloozadeh
Professor
K. N. Toosi University of Technology
Amin Ramezani
Assistant Professor
Tarbiat Modares University
 
 
 
 
Florian Dörfler
Professor
ETH Zurich, Switzerland
Joerg Raisch
Professor
Technische Universitaet Berlin
 
 
 
 
 
 
 
 
Abolfazl Ranjbar N.
Professor
Babol Noshirvani University of Technology.
Eduard Siemens
Professor
Anhalt University of Applied Sciences
 
 
 
 
Mahdieh S. Saadabadi
Postdoctoral Researcher
Cambridge University
Hamid Reza Shaker
Associate Professor
University of Southern Denmark
 
 
 
 
Qobad Shafiee
Assistant Professor
University of Kurdistan
Reiner Schütt
Professor
Vizepräsident der Fachhochschule Westküste
 
 
 
 
Arash Sadeghzadeh
Assistant Professor
Shahid Beheshti University
Nader Safari-Shad
Professor
University of Wisconsin – Platteville
 
 
 
 
Bruno Francois
Professor
Ecole Centrale de Lille, France
Ali Talebi
Professor
Amirkabir University of Technology
 
 
 
 
Mohammad Mehdi Arefi
Associate Professor
Shiraz University

Mohammad Reza Arvan
Associate Professor
University of Tehran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alireza Karimi
Faculty Member
EPFL Lausanne, Switzerland
Houshang Karimi
Associate Professor
Polytechnique Montreal, Montreal, Quebec, Canada
 
 
 
 
Hamid Reza Karimi
Associate professor
Polytechnic University of Milan
Bahare Kiumarsi
Assistant Professor
Michigan State University
 
 
 
 
Soheil Ganjefar
Professor
Buali Sina University
Reza Mahboobi Esfanjani
Associate Professor
Sahand University of Technology
 
 
 
 
 
FARZANEH ABDOLLAHI
Assistant Professor
Amirkabir University of Technology
 
Farid Sheikholeslam
Assistant Professor
Isfahan University of Technology
 
 
 
 
 
Mahdi Aliyari Shorehdeli
Assistant Professor
K. N. Toosi University of Technology
 
 
Associate Professor
 
 
 
 
 
 
 مهدی علیاری شوره دلی
استادیار
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 
 
استادیار
 
 
 
 
 
 
Assistant Professor
 
Associate Professor
 
 
 
 
 
Professor

Assistant professor
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین