آخرین مهلت ثبت نام: 15 مهر 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 مرداد 1398
تاریخ برگزاری: 08 و 09 آبان 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق
حامیان: University of Applied Science، Control System Group (TU Berlin)، Future Internet Lab Anhalt، Anhalt University، Institute of Materials and Systems for Sustainability (Nagoya University)
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 105 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -68 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 25 روز مانده
محورها
تحلیل و طراحی سیستم های کنترل غیر خطی
کنترل هوشمند
سیستم های کنترل خطی
کنترل بهینه و پیش بین
کنترل تطبیقی و مقاوم
شناسایی و مدل سازی سیستم ها
کنترل فرآیند
اتوماسیون صنعتی و سیستم های ابزار دقیق
کاربرد کنترل در سیستم های قدرت و شبکه های هوشمند
کاربردهای مهندسی کنترل
سیستم های کنترل تحت شبکه