آخرین مهلت ثبت نام: 15 مهر 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله: 25 شهریور 1398
تاریخ برگزاری: 08 و 09 آبان 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق
حامیان: University of Applied Science، Control System Group (TU Berlin)، Future Internet Lab Anhalt، Anhalt University، Institute of Materials and Systems for Sustainability (Nagoya University)، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، IEEE بخش ایران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 37 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -126 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -7 روز مانده
فراخوان کارگاه آموزشی
جهت پیشنهاد برگزاری کارگاه آموزشی لطفا فرم پیشنهاد برگزاری کارگاه آموزشی را تکمیل و به آدرس ایمیل کنفرانس ارسال نمایید.