آخرین مهلت ثبت نام: 20 بهمن 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 دی 1400
تاریخ برگزاری: 18 تا 20 اسفند 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن یادگیری الکترونیکی
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 97 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -10 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 39 روز مانده
جدول زمانبندی

بعد از بررسی مقالات دریافتی جدول زمان بندی تکمیل خواهد شد.

 
مهلت ارسال مقاله کامل                        1400/10/01

اعلام نتایج داوری مقاله                       1400/11/06
 
مهلت ارسال مقالات و ثبت نام نهایی         1400/11/30
 
 
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین