آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 11 دی 1399
تاریخ برگزاری: 13 و 14 اسفند 1399
برگزار کنندگان: دانشگاه مالایا، دانشگاه سوران، دانشگاه کردستان
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 43 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -65 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -19 روز مانده
تاریخ های مهم
ارائه چکیده
-75
روز مانده
مهلت داوری چکیده
-65
روز مانده
ارائه متن کامل
-19
روز مانده
مهلت داوری متن کامل
12
روز مانده
درخواست حضور
-1
روز مانده
تاریخ برگزاری
43
روز مانده
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین