آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 11 دی 1399
تاریخ برگزاری: 13 و 14 اسفند 1399
برگزار کنندگان: دانشگاه مالایا، دانشگاه سوران، دانشگاه کردستان
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 96 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -12 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 34 روز مانده
تاریخ های مهم
ارائه چکیده
-22
روز مانده
مهلت داوری چکیده
-12
روز مانده
ارائه متن کامل
34
روز مانده
مهلت داوری متن کامل
65
روز مانده
درخواست حضور
-1
روز مانده
تاریخ برگزاری
96
روز مانده
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین