آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 11 دی 1399
تاریخ برگزاری: 13 و 14 اسفند 1399
برگزار کنندگان: دانشگاه مالایا، دانشگاه سوران، دانشگاه کردستان
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -1088 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1196 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1150 روز مانده
تاریخ های مهم
ارائه چکیده
-1206
روز مانده
مهلت داوری چکیده
-1196
روز مانده
ارائه متن کامل
-1150
روز مانده
مهلت داوری متن کامل
-1119
روز مانده
درخواست حضور
-1
روز مانده
تاریخ برگزاری
-1088
روز مانده
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین