آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 11 دی 1399
تاریخ برگزاری: 13 و 14 اسفند 1399
برگزار کنندگان: دانشگاه مالایا، دانشگاه سوران، دانشگاه کردستان
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -274 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -382 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -336 روز مانده
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین