آخرین مهلت ثبت نام: 15 تیر 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله: 23 مرداد 1394
تاریخ برگزاری: 17 تا 20 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان: ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، رادکیمیاگران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -2535 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -2675 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -2560 روز مانده
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین