آخرین مهلت ثبت نام: 15 تیر 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله: 23 مرداد 1394
تاریخ برگزاری: 17 تا 20 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان: ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، رادکیمیاگران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -1192 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1332 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1217 روز مانده
لیست کارگاه‌ها
تجاری سازی فناوری نانو
تاریخ برگزاری: 17 و 18 شهریور 1394
محل برگزاری: سالن کنفرانس دانشکده ادبیات
مهلت ثبت نام: چهارشنبه 11 شهریور 1394
ظرفیت: نفر
شرکت در کارگاه
ایجاد مدل کسب و کار دانش بنیان
تاریخ برگزاری: 17 و 18 شهریور 1394
محل برگزاری: سالن کنفرانس فردوسی
مهلت ثبت نام: یکشنبه 08 شهریور 1394
ظرفیت: نفر
شرکت در کارگاه
آشنایی با بنیاد الکساندر فون هومبولت و معرفی سایر بنیادهای حمایت کننده دوره های دکترا و پسادکترا
تاریخ برگزاری: 17 و 18 شهریور 1394
محل برگزاری: تالار مولوی
مهلت ثبت نام: چهارشنبه 11 شهریور 1394
ظرفیت: نفر
شرکت در کارگاه
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین