آخرین مهلت ثبت نام: 20 خرداد 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله: 07 اردیبهشت 1398
تاریخ برگزاری: 18 تا 20 خرداد 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، دانشگاه راپه رین، دانشگاه صلاح الدین
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 15 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -84 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -27 روز مانده
تاریخ های مهم
ارائه چکیده
-32
روز مانده
مهلت داوری چکیده
-34
روز مانده
ارائه متن کامل
-27
روز مانده
مهلت داوری متن کامل
7
روز مانده
درخواست حضور
17
روز مانده
تاریخ برگزاری
15
روز مانده