آخرین مهلت ثبت نام: 10 خرداد 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 فروردین 1398
تاریخ برگزاری: 18 تا 20 خرداد 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 138 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: 24 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 78 روز مانده
تاریخ های مهم
ارائه چکیده
24
روز مانده
مهلت داوری چکیده
24
روز مانده
ارائه متن کامل
78
روز مانده
مهلت داوری متن کامل
120
روز مانده
درخواست حضور
130
روز مانده
تاریخ برگزاری
138
روز مانده
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین