آخرین مهلت ثبت نام: 20 خرداد 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله: 07 اردیبهشت 1398
تاریخ برگزاری: 18 تا 20 خرداد 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، دانشگاه راپه رین، دانشگاه صلاح الدین
حامیان:
روزشمار همایش:
 • تاریخ برگزاری: 15 روز مانده
 • آغاز دریافت مقالات: -84 روز مانده
 • آخرین مهلت ارسال مقاله: -27 روز مانده
کمیته اجرایی
 1. دکتر یدالله پشابادی، دانشگاه کردستان، دبیر اجرایی،استادیار زبان و ادبیات کردی
 2. دکتر نجم‌الدین جباری، دانشگاه کردستان، استادیار زبان و ادبیات فارسی
 3. دکتر عبدالله رسول‌نژاد، دانشگاه کردستان، استادیار زبان و ادبیات عربی
 4. دکتر هادی رضوان، دانشگاه کردستان، استادیار زبان و ادبیات عربی
 5. دکتر بختیار سجادی، دانشگاه کردستان، استادیار مدیر گروه زبان و ادبیات کردی (زبان و ادبیات انگلیسی)
 6. دکتر حسن سرباز، دانشگاه کردستان، دانشیار زبان و ادبیات عربی
 7. دکتر زانیار نقشبندی، دانشگاه کردستان، استادیار زبان و ادبیات کردی
 8. دکتر سیروس امیری، استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه کردستان
 9. دکتر عبدالخالق عثمان مازن، مسؤول روابط بین الملل دانشگاه صلاح الدین (کردستان عراق-اربیل)
 10. دکتر عاطف عبدالله فرهادی، استاد زبان و ادبیات کردی دانشگاه صلاح (کردستان عراق-اربیل)
 11. دکتر طلعت طاهرمحمد، استاد زبان و ادبیات کردی دانشگاه صلاح (کردستان عراق-اربیل)
 12. دکتر آراز اسماعیل، مسؤول روابط بین الملل دانشگاه ڕاپەڕین (کردستان عراق - رانیه)
 13. دکتر بارزان علی پیروت، استادیار زبان و ادبیات کردی دانشگاه ڕاپەڕین (کردستان عراق - رانیه)
 14. دکتر سوران عبدالرحمان حمد، استادیار زبان و ادبیات کردی دانشگاه ڕاپەڕین (کردستان عراق - رانیه)