آخرین مهلت ثبت نام: 20 خرداد 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله: 07 اردیبهشت 1398
تاریخ برگزاری: 18 تا 20 خرداد 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، دانشگاه راپه رین، دانشگاه صلاح الدین
حامیان: استانداری کردستان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شورای اسلامی شهر سنندج، نشر احسان، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی استان کردستان، فرمانداری سنندج، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کردستان-اداره فعالیت های علمی دانشگاه کردستان، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، کنفرانس یاب، مهدی زرین، عنایت عنایتی، شهرداری سنندج
روزشمار همایش:
 • تاریخ برگزاری: -1722 روز مانده
 • آغاز دریافت مقالات: -1821 روز مانده
 • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1764 روز مانده
کمیته علمی
 1. دکتر سیداحمد پارسا، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان (دبیر علمی)
 2. دکتر محمد ایرانی، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی
 3. دکتر ابراهیم بدخشان، دانشیار زبان‌شناسی دانشگاه کردستان
 4. دکتر ذکریا بزدوده، استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه کردستان
 5. دکتر خلیل بیگ‌زاده، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی
 6. دکتر موسی پرنیان، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی
 7. دکتر نجم الدین جباری، استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
 8. دکتر سوسن جبری، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی
 9. دکتر هیمداد حسن بکر، استاد زبان و ادبیات کردی دانشگاه صلاح (کردستان عراق-اربیل)
 10.  دکتر شیروان حسین حمد، استادیار زبان و ادبیات کردی دانشگاه ڕاپەڕین (کردستان عراق- رانیه)
 11. دکتر عثمان دشتی، استاد زبان و ادبیات کردی دانشگاه کویه (کردستان عراق-کویه)
 12. دکتر محمد دلیر، استاد زبان و ادبیات کردی دانشگاه سلیمانیه (کردستان عراق-سلیمانیه)
 13. دکتر عبدالله رسول‌نژاد، استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کردستان
 14. دکتر فؤاد رشید، دانشیار زبان و ادبیات کردی دانشگاه صلاح الدین (کردستان عراق- اربیل)
 15. دکتر صباح  رشیدقادر، (استاد) معاون علمی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ڕاپەڕین (کردستان عراق- رانیه)
 16. دکتر هادی رضوان، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کردستان
 17. دکتر غلامرضا سالمیان، دانشیار زبان و ادبیات دانشگاه رازی
 18. دکتر بختیار سجادی، استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه کردستان
 19. دکتر حسن سرباز، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کردستان
 20. دکتر طلعت طاهرمحمد، استاد زبان و ادبیات کردی دانشگاه صلاح (کردستان عراق-اربیل)
 21. دکتر شهاب طیب طاهر، دانشیار زبان و ادبیات کردی دانشگاه ڕاپەڕین (کردستان عراق- رانیه)
 22. دکتر عاطف عبدالله فرهادی، استاد زبان و ادبیات کردی دانشگاه صلاح (کردستان عراق-اربیل) 
 23. دکتر صلاح الدین عبدی، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی
 24. دکتر  محمد امیر عبیدی نیا، دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه
 25. دکتر سەرکەوت عمرابراهیم، استادیار زبان و ادبیات کردی دانشگاه  ڕاپەڕین (کردستان عراق- رانیه)
 26. دکتر سید حسن فاتحی، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی 
 27. دکتر یادگار کریمی، دانشیار زبان‌شناسی دانشگاه کردستان
 28. دکتر غلامحسین کریمی‌دوستان، استاد زبان‌شناسی دانشگاه تهران
 29. دکتر تیمور مالمیر، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان 
 30. دکتر فاطمه مدرسی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه
 31. دکتر محمدهادی مرادی، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی
 32. دکتر مصطفی مینه، استاد زبان و ادبیات کردی دانشگاه ڕاپەڕین (کردستان عراق- رانیه)
 33. دکتر زانیار نقشبندی، استادیار زبان و ادبیات کردی دانشگاه کردستان
 34. دکتر پارسا یعقوبی، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان