آخرین مهلت ثبت نام: 20 خرداد 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله: 07 اردیبهشت 1398
تاریخ برگزاری: 18 تا 20 خرداد 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، دانشگاه راپه رین، دانشگاه صلاح الدین
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 19 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -80 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -23 روز مانده
محورها
مطالعات گویش شناختی
رویکردهای نوین دستورنویسی برای زبان کردی
خوانش انتقادی مطالعات آواشناختی (صرفی و نحوی)
بررسی انتقادی رسم الخط کردی
زبان شناسی نظری
مطالعات زبان شناسی اجتماعی
مطالعات فولکلور کردی
خوانش انتقادی پژوهش های بلاغی در ادب کردی
تأثیر و تأثر ادبی میان ادب کردی و ادب فارسی
بررسی انتقادی آثار برجسته ادبیات کردی بر مبنای مکاتب و نظریه های ادبی
بررسی انتقادی آثار برگردانده شده به کردی و بالعکس
سبک شناسی و مکاتب ادبی کردی