آخرین مهلت ثبت نام: 10 خرداد 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 فروردین 1398
تاریخ برگزاری: 18 تا 20 خرداد 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 138 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: 24 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 78 روز مانده
محورها
مطالعات گویش شناختی
رویکردهای نوین دستورنویسی برای زبان کردی
خوانش انتقادی مطالعات آواشناختی (صرفی و نحوی)
بررسی انتقادی رسم الخط کردی
زبان شناسی نظری
مطالعات زبان شناسی اجتماعی
مطالعات فولکلور کردی
خوانش انتقادی پژوهش های بلاغی در ادب کردی
تأثیر و تأثر ادبی میان ادب کردی و ادب فارسی
بررسی انتقادی آثار برجسته ادبیات کردی بر مبنای مکاتب و نظریه های ادبی
بررسی انتقادی آثار برگردانده شده به کردی و بالعکس
سبک شناسی و مکاتب ادبی کردی
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین