آخرین مهلت ثبت نام: 20 خرداد 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله: 07 اردیبهشت 1398
تاریخ برگزاری: 18 تا 20 خرداد 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، دانشگاه راپه رین، دانشگاه صلاح الدین
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 15 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -84 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -27 روز مانده
تماس با ما
ایمیل: kurdishstudies2019@uok.ac.ir
شماره تلفن دبیرخانه کنفرانس: 988733664600-9+ داخلی: 2403
مسؤول دبیرخانه: آقای دکتر محمدی
همراه: 989188780279+