آخرین مهلت ثبت نام: 31 اردیبهشت 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 فروردین 1400
تاریخ برگزاری: 27 و 28 خرداد 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، استانداری کردستان، واحد پژوهشی اصلاح و توسعه گیاهان دارویی
حامیان: انجمن علوم باغبانی ایران، انجمن گل و گیاهان زینتی ایران، انجمن گیاهان دارویی ایران، شرکت یاخته کشت ئاران بردیای کردستان، استانداری کردستان، شین ئاران کردستان، شرکت شفای کردستان، سازمان جهاد کشاورزی، شهرداری سنندج
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 65 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -43 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 6 روز مانده
کمیته اجرایی

 
دکتر یاور وفایی

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، ایران

 

 دکتر جلال خورشیدی

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، ایران

 

 مهندس کیوان سبحانی

دانشجوی دکتری تخصصی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، ایران

  

مهندس پیمان محمودی 

دانشجوی دکتری تخصصی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، ایران


  

مهندس کلثوم احمد زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، ایران


آمار بازدید
0 کاربران آنلاین