آخرین مهلت ثبت نام: 31 اردیبهشت 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 فروردین 1400
تاریخ برگزاری: 27 و 28 خرداد 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، استانداری کردستان، واحد پژوهشی اصلاح و توسعه گیاهان دارویی
حامیان: انجمن علوم باغبانی ایران، انجمن گل و گیاهان زینتی ایران، انجمن گیاهان دارویی ایران، شرکت یاخته کشت ئاران بردیای کردستان، استانداری کردستان، شین ئاران کردستان، شرکت شفای کردستان، سازمان جهاد کشاورزی، شهرداری سنندج
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 65 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -43 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 6 روز مانده
محورها
حفاظت ژنتیکی
اهلی سازی و تکثیر
بیوتکنولوژی و بیولوژی مولکولی
ریزازدیادی و کشت بافت
آفات و بیماری ها
اقتصاد و بازار
فیتوشیمی و خصوصیات دارویی
صنایع غذایی
فیزیولوژی و فیزیولوژی پس از برداشت
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین