آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 04 آذر 1400
تاریخ برگزاری: 03 و 04 آذر 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، دانشگاه سلیمانیه، دانشگاه حلبچه، دانشگاه بین المللی تیشک
حامیان: استانداری کردستان، شرکت آب منطقه ای کردستان، سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، شهرداری سنندج، شرکت آب و فاضلاب استان کردستان، سازمان محیط زیست استان کردستان، پژوهشکده مدیریت آب دانشگاه محقق اردبیلی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، ستاد توسعه فناوری های آب خشکسالی فرسایش و محیط زیست، سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت نیرو، اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران، انجمن آبخیزداری ایران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -881 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1130 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -880 روز مانده
اهداف

با برگزاری این کنفرانس ما تلاش می کنیم به اهداف اصلی زیر دست پیدا کنیم:

تبیین پتانسیل استفاده از سامانه‌های سطوح آبگیر باران در سطج بین المللی به عنوان راهکاری برای کاهش اثرات خشکسالی و تغییر اقلیم

 ارائه دستاوردها و تکنولوژی های نوین در زمینه سطوح آبگیر باران

ایجاد بستر مناسب برای تبادل نظر محققین، کارشناسان، اساتید، دانشجویان و مدیران در سطح ملی و بین المللی

 فرآهم آوردن بستری مبتنی بر درک آب، برای ارائه پیشنهادات، دستورالعمل‌ها و راهکارهای عملی حل چالشهای مرتبط با مدیریت حوضه های آبخیر

 ارتقاء سطح دانش بهره برداران در خصوص استفاده از فناوری‌های سطوح آبگیر باران