آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 15 مرداد 1400
تاریخ برگزاری: 19 و 20 آبان 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 249 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: 14 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 153 روز مانده
تاریخ های مهم
ارائه متن کامل
153
روز مانده
مهلت داوری متن کامل
201
روز مانده
درخواست حضور
-1
روز مانده
تاریخ برگزاری
249
روز مانده
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین