آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 04 آذر 1400
تاریخ برگزاری: 03 و 04 آذر 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، دانشگاه سلیمانیه، دانشگاه حلبچه، دانشگاه بین المللی تیشک
حامیان: استانداری کردستان، شرکت آب منطقه ای کردستان، سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، شهرداری سنندج، شرکت آب و فاضلاب استان کردستان، سازمان محیط زیست استان کردستان، پژوهشکده مدیریت آب دانشگاه محقق اردبیلی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، ستاد توسعه فناوری های آب خشکسالی فرسایش و محیط زیست، سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت نیرو، اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران، انجمن آبخیزداری ایران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -824 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1073 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -823 روز مانده
محورها
مدیریت جامع منابع آب و حوزه های آبخیز
سازگاری با وقایع حدی در شرایط تغییر اقلیم
سامانه های سنتی و نوین استحصال آب باران
کاربرد های مدل های ریاضی و تجربی در استحصال آب باران
جایگاه استفاده از آب باران در همبست آب-انرژی-غذا
تغییرات مولفه های اصلی هیدرولوژِیکی در حوزه آبخیز
طرح های تلفیقی استحصال آب باران با سایر روش های معمول تامین آب
روش های استحصال و بهره برداری از آب باران برای آبیاری تکمیلی و سیلابی
نقش سطوح آبگیر باران در تعادل بخشی آبخوان ها، بهبود کیفیت و مدیریت منابع آب
اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی استحصال آب باران و نقش مشارکت های مردمی