آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 15 مرداد 1400
تاریخ برگزاری: 19 و 20 آبان 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 249 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: 14 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 153 روز مانده
شیوه نگارش مقاله

در دست ساخت ...

آمار بازدید
0 کاربران آنلاین