آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 آبان 1400
تاریخ برگزاری: 03 و 04 آذر 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، دانشگاه سلیمانیه، دانشگاه حلبچه، دانشگاه بین المللی تیشک
حامیان: استانداری کردستان، شرکت آب منطقه ای کردستان، سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، شهرداری سنندج، شرکت آب و فاضلاب استان کردستان، سازمان محیط زیست استان کردستان، پژوهشکده مدیریت آب دانشگاه محقق اردبیلی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، ستاد توسعه فناوری های آب خشکسالی فرسایش و محیط زیست، سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت نیرو، اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران، انجمن آبخیزداری ایران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 27 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -222 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 14 روز مانده
شنبه 10 مهر 1400
تمدید مهلت
تمدید مهلت ارئه مقالات تا تاریخ 1 آبان
با توجه به درخواست های مکرر دانشجویان و محقیقین و بر اساس کمیته برگزاری کنفرانس تصمیم برای تمدید مهلت ارئه مقالات تا تاریخ 1 آبان گرفته شد.
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین