آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 04 آذر 1400
تاریخ برگزاری: 03 و 04 آذر 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، دانشگاه سلیمانیه، دانشگاه حلبچه، دانشگاه بین المللی تیشک
حامیان: استانداری کردستان، شرکت آب منطقه ای کردستان، سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، شهرداری سنندج، شرکت آب و فاضلاب استان کردستان، سازمان محیط زیست استان کردستان، پژوهشکده مدیریت آب دانشگاه محقق اردبیلی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، ستاد توسعه فناوری های آب خشکسالی فرسایش و محیط زیست، سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت نیرو، اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران، انجمن آبخیزداری ایران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -824 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1073 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -823 روز مانده
سه‌شنبه 02 آذر 1400
شروع برگزاری شیوه های جمع آوری اب در مناطق مسکونی شهری و روستایی برای مصارف مختلف
شیوه های جمع آوری اب در مناطق مسکونی شهری و روستایی برای مصارف مختلف شروع برگزاری کنفرانس با شیوه های جمع آوری اب در مناطق مسکونی شهری و روستایی برای مصارف مختلف مبتنی بر رویکرد مدیریت سازگار راهبردی آبراهه شروع گردید و میتوان از طریق لینک زیر به صورت مهمان وارد کارگاه شوید https://meet.uok.ac.ir/ch/icrcl-s
شروع برگزاری کنفرانس با کارگاه شیوه های جمع آوری اب در مناطق مسکونی شهری و روستایی برای مصارف مختلف
 شروع گردید و میتوان از طریق لینک زیر به صورت مهمان وارد کارگاه شوید
 
توجه داشته باشید که می توانید با ورود به کارگاه به عنوان مهمان در روز برگزاری و ثبت نام و پرداخت هزینه بعد از اتمام کارگاه نسبت به دریافت گواهی اقدام نمائید