آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 04 آذر 1400
تاریخ برگزاری: 03 و 04 آذر 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، دانشگاه سلیمانیه، دانشگاه حلبچه، دانشگاه بین المللی تیشک
حامیان: استانداری کردستان، شرکت آب منطقه ای کردستان، سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، شهرداری سنندج، شرکت آب و فاضلاب استان کردستان، سازمان محیط زیست استان کردستان، پژوهشکده مدیریت آب دانشگاه محقق اردبیلی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، ستاد توسعه فناوری های آب خشکسالی فرسایش و محیط زیست، سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت نیرو، اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران، انجمن آبخیزداری ایران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -491 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -740 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -490 روز مانده
پنل ‎های تخصصی


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-  حکمرانی قلمروهای هیدرواجتماعی دریاچه زریبار: مسائل، چالش ها و راهکارها 


2-   چالش ها و مسائل مدیریت کیفیت منابع اب
 
3-مدیریت تخصیص منابع اب در مقیاس حوزه های آبخیز، چالش ها، مسائل و راهکار ها

4-استحصال آب برای کشاوزری با آبیاری سیلابی برگرفته ازدانش بومی