آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 04 آذر 1400
تاریخ برگزاری: 03 و 04 آذر 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، دانشگاه سلیمانیه، دانشگاه حلبچه، دانشگاه بین المللی تیشک
حامیان: استانداری کردستان، شرکت آب منطقه ای کردستان، سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، شهرداری سنندج، شرکت آب و فاضلاب استان کردستان، سازمان محیط زیست استان کردستان، پژوهشکده مدیریت آب دانشگاه محقق اردبیلی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، ستاد توسعه فناوری های آب خشکسالی فرسایش و محیط زیست، سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت نیرو، اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران، انجمن آبخیزداری ایران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -828 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1077 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -827 روز مانده
Estimating snow mass changes using satellite-based retrievals and hydrological modeling
تاریخ برگزاری:
06 تا 02 آذر 1400
محل برگزاری:
دانشگاه کردستان
مهلت ثبت نام:
06 آذر 1400
مدرسان:
ثبت نشده است!
ظرفیت:
150 نفر
سرفصل ها:
1.Introduction to hydrological modelling 2.Uncertainty in modelling snow hydrology 3.Model evaluation snowpack 4.Model setup workflow 5.Model calibration and parameter estimation
10th International Conference on Rainwater Catchment Systems
مهلت ثبت نام پایان یافته است