آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 04 آذر 1400
تاریخ برگزاری: 03 و 04 آذر 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، دانشگاه سلیمانیه، دانشگاه حلبچه، دانشگاه بین المللی تیشک
حامیان: استانداری کردستان، شرکت آب منطقه ای کردستان، سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، شهرداری سنندج، شرکت آب و فاضلاب استان کردستان، سازمان محیط زیست استان کردستان، پژوهشکده مدیریت آب دانشگاه محقق اردبیلی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، ستاد توسعه فناوری های آب خشکسالی فرسایش و محیط زیست، سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت نیرو، اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران، انجمن آبخیزداری ایران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -828 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1077 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -827 روز مانده
شیوه های جمع آوری آب در مناطق مسکونی شهری و روستایی برای مصارف مختلف
تاریخ برگزاری:
06 تا 02 آذر 1400
محل برگزاری:
دانشگاه کردستان
مهلت ثبت نام:
06 آذر 1400
مدرسان:
ثبت نشده است!
ظرفیت:
150 نفر
سرفصل ها:
1.انواع روش های کوچک مقیاس استحصال آب باران در مناطق شهری و روستایی 2.محدودیت های استحصال آب باران 3.پتانسیل استحصال آب باران از سطوح پشت بام شهری و روستایی با تاکید بر استان گلستان 4.دستور العمل فنی طراحی ، اجرا و بهره برداری سامانه استحصال آب باران از سطوح پشت بام
دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
مهلت ثبت نام پایان یافته است