آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 04 آذر 1400
تاریخ برگزاری: 03 و 04 آذر 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، دانشگاه سلیمانیه، دانشگاه حلبچه، دانشگاه بین المللی تیشک
حامیان: استانداری کردستان، شرکت آب منطقه ای کردستان، سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، شهرداری سنندج، شرکت آب و فاضلاب استان کردستان، سازمان محیط زیست استان کردستان، پژوهشکده مدیریت آب دانشگاه محقق اردبیلی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، ستاد توسعه فناوری های آب خشکسالی فرسایش و محیط زیست، سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت نیرو، اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران، انجمن آبخیزداری ایران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -677 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -926 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -676 روز مانده
کارگاه های آموزشی
Estimating snow mass changes using satellite-based retrievals and hydrological modeling
تاریخ برگزاری: 06 تا 02 آذر 1400
محل برگزاری: دانشگاه کردستان
مهلت ثبت نام: 06 آذر 1400
ظرفیت: 150 نفر
شرکت در کارگاه
شیوه های جمع آوری آب در مناطق مسکونی شهری و روستایی برای مصارف مختلف
تاریخ برگزاری: 06 تا 02 آذر 1400
محل برگزاری: دانشگاه کردستان
مهلت ثبت نام: 06 آذر 1400
ظرفیت: 150 نفر
شرکت در کارگاه
توسعه باغات با استفاده از استحصال آب باران
تاریخ برگزاری: 06 تا 02 آذر 1400
محل برگزاری: دانشگاه کردستان
مهلت ثبت نام: 06 آذر 1400
ظرفیت: 150 نفر
شرکت در کارگاه