آخرین مهلت ثبت نام: 30 دی 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله: 01 آذر 1399
تاریخ برگزاری: 11 تا 14 بهمن 1399
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان: دانشگاه کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 64 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -341 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -6 روز مانده
سخنرانان مدعو

 
 سخنرانان عمومی:
 دکتر اسماعیل بابلیان      دانشگاه خوارزمی
 
 سخنرانان تخصصي :
 
 دکتر مصطفی شمسی        دانشگاه صنعتی امیر کبیر 
 دکتر جلیل رشیدی نیا     دانشگاه علم وصنعت ایران
 دکتر نظام الدین مهدوی امیری دانشگاه صنعتی شریف
 
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین