آخرین مهلت ثبت نام: 30 دی 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله: 01 آذر 1399
تاریخ برگزاری: 11 تا 14 بهمن 1399
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان: دانشگاه کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 64 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -341 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -6 روز مانده
تماس با دبیر علمی

دکتر کمال شانظری    دبیر علمی سمینار

ایمیل : k.shanazari@uok.ac.ir

تلفن همراه :   0918-371-0342

آمار بازدید
0 کاربران آنلاین