آخرین مهلت ثبت نام: 28 اسفند 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله: 04 اسفند 1399
تاریخ برگزاری: 17 تا 20 فروردین 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان: دانشگاه کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -1053 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1249 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1096 روز مانده
تماس با دبیر علمی

دکتر کمال شانظری    دبیر علمی سمینار

ایمیل : k.shanazari@uok.ac.ir

تلفن همراه :   0918-371-0342

آمار بازدید
0 کاربران آنلاین