آخرین مهلت ثبت نام: 28 اسفند 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله: 04 اسفند 1399
تاریخ برگزاری: 17 تا 20 فروردین 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان: دانشگاه کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -1054 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1250 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1097 روز مانده
تماس با دبیرخانه

آدرس سنندج- بلوار پاسداران- دانشگاه کردستان- دانشکده علوم پایه- اتاق 336

 تلفن :  33660076 087

روزهای دوشنبه و سه شنبه ساعت 9:30 الی 12:30

 ایمیل:sna2020@uok.ac.ir 

آمار بازدید
0 کاربران آنلاین