آخرین مهلت ثبت نام: 30 دی 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله: 01 آذر 1399
تاریخ برگزاری: 11 تا 14 بهمن 1399
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان: دانشگاه کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 64 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -341 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -6 روز مانده
هزینه ثبت نام

دانشجو ( با مقاله)

4/000/000 ریال

دانشجو (  بدون مقاله)

3/000/000 ریال

هیات علمی ( با مقاله)

5/500/000 ریال

هیات علمی ( بدون مقاله)

4/000/000 ریال

سایر افراد ( با مقاله)

4/500/000 ریال

سایر افراد ( بدون مقاله)

3/500/000 ریال

اعضای انجمن ریاضی با کارت شناسایی معتبر

10 درصد تخفیف

ثبت نام با تاخیر

20 درصد افزایش هزینه

 مقاله اضافه   1/000/000 ریال
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین