آخرین مهلت ثبت نام: 28 اسفند 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله: 04 اسفند 1399
تاریخ برگزاری: 17 تا 20 فروردین 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان: دانشگاه کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -1053 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1249 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1096 روز مانده
تاریخ های مهم

زمان بندی هشتمین سمینارآنالیز عددی وکاربردهای آن به صورت زیر می باشد؛


آغاز دریافت مقاله

آول  دی ماه 1399

پایان مهلت ارسال مقاله

20  بهمن ماه 1399

اعلام نتایج داوری

 14 اسفند ماه 1399

آخرین مهلت ثبت نام

28 اسفند ماه 1399

آمار بازدید
0 کاربران آنلاین