آخرین مهلت ثبت نام: 30 دی 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله: 01 آذر 1399
تاریخ برگزاری: 11 تا 14 بهمن 1399
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان: دانشگاه کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 64 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -341 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -6 روز مانده
تاریخ های مهم

زمان بندی هشتمین سمینارآنالیز عددی وکاربردهای آن به صورت زیر می باشد؛


آغاز دریافت مقاله

آول آبان ماه 1399

پایان مهلت ارسال مقاله

آول آذر ماه 1399

اعلام نتایج داوری

 30 آذر ماه 1399

آخرین مهلت ثبت نام

30 دی ماه 1399

آمار بازدید
0 کاربران آنلاین