آخرین مهلت ثبت نام: 28 اسفند 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله: 04 اسفند 1399
تاریخ برگزاری: 17 تا 20 فروردین 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان: دانشگاه کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -450 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -646 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -493 روز مانده
پنجشنبه 12 فروردین 1400
برنامه و راهنمای سمینار
برنامه و راهنمای سمینار

برای دریافت برنامه و راهنمای سمینار لطفا اینجا را کلیک نمایید.
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین