آخرین مهلت ثبت نام: 30 دی 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله: 01 آذر 1399
تاریخ برگزاری: 11 تا 14 بهمن 1399
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان: دانشگاه کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 64 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -341 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -6 روز مانده
کمیته اجرایی
دکتر امجد علی پناه( دبیر کمیته اجرای)
دکتر مصطفی قادرمزی
دکتر محمد ظاهر کاظمی بانه
دکتر مراد احمد نسب
دکتر محمد علی اردلانی
دکتر اقبال قادری
دکتر محمد قاسمی
دکتر ارسلان رحمانی
مهندس بهاره نوری
کاوه صادقی
سمیه جعفر رمشتی
شهلا زندی نژاد
 دکتر  محمد اسماعیل سامعی
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین