آخرین مهلت ثبت نام: 28 اسفند 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله: 04 اسفند 1399
تاریخ برگزاری: 17 تا 20 فروردین 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان: دانشگاه کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -1053 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1249 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1096 روز مانده
کمیته اجرایی
دکتر امجد علی پناه( دبیر کمیته اجرای) 
دکتر مراد احمد نسب
دکتر آمانج خرمیان 
دکتر محمد علی اردلانی
دکتر اقبال قادری
دکتر محمد قاسمی
دکتر ارسلان رحمانی
مهندس بهاره نوری
 سمیه جعفر رمشتی
مهندس مهران محمدی 
کاوه صادقی
شهلا زندی نژاد
 دکتر  محمد اسماعیل سامعی
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین