آخرین مهلت ثبت نام: 30 دی 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله: 01 آذر 1399
تاریخ برگزاری: 11 تا 14 بهمن 1399
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان: دانشگاه کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 64 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -341 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -6 روز مانده
کمیته علمی

 

   دکتر اسماعیل بابلیان
دانشگاه خوارزمی
 
    دکتر مراد احمدنسب

دانشگاه کردستان

   دکتر شاهرخ اسماعیلی

دانشگاه کردستان

   دکتر یدالله اردوخانی

دانشگاه الزهرا

   دکتر کیوان امینی

دانشگاه رازی کرمانشاه

   دکتر داود خجسته سالکویه

دانشگاه گیلان

   دکتر محمدتقی درویشی

دانشگاه رازی کرمانشاه

   دکتر ارسلان رحمانی

دانشگاه کردستان

   دکتر جلیل رشیدی نیا

دانشگاه علم وصنعت ایران

   دکتر فردین ساعدپناه

دانشگاه کردستان

 
  دكتر علي وهاب كريم سنگاوي
دانشگاه چرمو 
  دکتر علیرضا سهیلی 
دانشگاه فردوسی مشهد 
 
   دکتر کمال شانظری (دبیر کمیته علمی)

دانشگاه کردستان

 
 

 
دکتر مصطفی شمسی
دانشگاه صنعتی امیر کبیر 
 
   دکتر  صداقت شهمراد
دانشگاه تبریز
   دکتر پوریا عصاری
دانشگاه بوعلی سینا 
   دکتر امجد علی پناه

دانشگاه کردستان

   دکتر محمد قاسمی

دانشگاه کردستان


 
 
 
دکتر مهرداد لکستانی

دانشگاه تبریز
 
 
    دکتر نظام الدین مهدوی امیری
دانشگاه صنعتی شریف 
   دکتر داوود میرزایی

دانشگاه اصفهان

   دکتر علی وحیدیان کامیاد
دانشگاه فردوسی مشهد 
   دکتر محمود هادی زاده یزدی

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

    دکتر محمدرضا یاقوتی
دانشگاه گیلان
   دکتر سهرابعلی یوسفی

دانشگاه شهید بهشتی تهران

 
دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
 


آمار بازدید
0 کاربران آنلاین