آخرین مهلت ثبت نام: 28 اسفند 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله: 04 اسفند 1399
تاریخ برگزاری: 17 تا 20 فروردین 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان: دانشگاه کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -1054 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1250 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1097 روز مانده
کمیته علمی

 

   دکتر اسماعیل بابلیان
دانشگاه خوارزمی
 
    دکتر مراد احمدنسب

دانشگاه کردستان

   دکتر شاهرخ اسماعیلی

دانشگاه کردستان

   دکتر یدالله اردوخانی

دانشگاه الزهرا

   دکتر کیوان امینی

دانشگاه رازی کرمانشاه

   دکتر رضا جلیلیان

دانشگاه رازی کرمانشاه

   دکتر داود خجسته سالکویه

دانشگاه گیلان

 
دکتر محمدتقی درویشی

دانشگاه رازی کرمانشاه

 
دکتر منصور دانا
دانشگاه کردستان
 دانشگاه کردستان
 

 
دکتر داود رستمی ورنوسفادرانی
دانشگاه بین المللی امام خمینی

 دانشگاه علم وصنعت ایران

   دکتر فردین ساعدپناه

دانشگاه کردستان

   دكتر علي وهاب كريم سنگاوي

دانشگاه چرمو 

 
 دکتر علیرضا سهیلی
دانشگاه فردوسی مشهد 
  دکتر کمال شانظری (دبیر کمیته علمی)
دانشگاه کردستان
 
   دکتر مصطفی شمسی

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 
 
 
دکتر  صداقت شهمراد
دانشگاه تبریز
 
   دکتر پوریا عصاری
دانشگاه بوعلی سینا
   دکتر امجد علی پناه
دانشگاه کردستان
 
   دکتر علی فروش باستانی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

   دکتر محمد قاسمی

دانشگاه کردستان

 

  کتر نظام الدین مهدوی امیری
دانشگاه صنعتی شریف

 
 
 
دکتر داوود میرزایی

دانشگاه اصفهان
 
 
   دکتر محمود هادی زاده یزدی
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 
   دکتر محمدرضا یاقوتی

دانشگاه گیلان

    دکتر سهرابعلی یوسفی
دانشگاه شهید بهشتی تهران
   دکتر سعید عباس بندی

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

 
دانشگاه تبریز 
 
دانشگاه کاپیلانو 
 
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 
 


آمار بازدید
0 کاربران آنلاین