آخرین مهلت ثبت نام: 28 اسفند 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله: 04 اسفند 1399
تاریخ برگزاری: 17 تا 20 فروردین 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان: دانشگاه کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -1054 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1250 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1097 روز مانده
روشهای تقریب با داده های پراکنده (ارائه دهنده: دکتر داود میرزایی)
تاریخ برگزاری:
17 تا 19 فروردین 1400
محل برگزاری:
https://meet.uok.ac.ir/ch/sna1
مهلت ثبت نام:
15 فروردین 1400
مدرسان:
داود میرزائی
ظرفیت:
150 نفر
سرفصل ها:
روشهای تقریب با داده های پراکنده
روشهای تقریب با داده های پراکنده (ارائه دهنده: دکتر داود میرزایی)
مهلت ثبت نام پایان یافته است
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین