آخرین مهلت ثبت نام: 28 اسفند 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله: 04 اسفند 1399
تاریخ برگزاری: 17 تا 20 فروردین 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان: دانشگاه کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -1054 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1250 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1097 روز مانده
کارگاه های آموزشی
Effective use of international cooperations and related grants to advance and develop academic research
تاریخ برگزاری: 18 تا 20 فروردین 1400
محل برگزاری: https://meet.uok.ac.ir/ch/sna1
مهلت ثبت نام: 15 فروردین 1400
ظرفیت: 200 نفر
شرکت در کارگاه
روشهای تقریب با داده های پراکنده (ارائه دهنده: دکتر داود میرزایی)
تاریخ برگزاری: 17 تا 19 فروردین 1400
محل برگزاری: https://meet.uok.ac.ir/ch/sna1
مهلت ثبت نام: 15 فروردین 1400
ظرفیت: 150 نفر
شرکت در کارگاه
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین