آخرین مهلت ثبت نام: 28 اسفند 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله: 04 اسفند 1399
تاریخ برگزاری: 17 تا 20 فروردین 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان: دانشگاه کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -909 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1105 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -952 روز مانده
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین