آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 18 فروردین 1397
تاریخ برگزاری: 05 و 06 اردیبهشت 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان- گروه جامعه شناسی
حامیان: استانداری کردستان، سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، نیروی انتظامی استان کردستان، سازمان حفاظت محیط زیست استان کردستان، مرزبانی کردستان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان، پژوهشکده کردستان شناسی، شورای اسلامی شهر سنندج
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -2225 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -2318 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -2243 روز مانده
کمیته علمی

دکتر یوسف اباذری (دانشیار دانشگاه تهران)

دکتر غلامرضا غفاری (دانشیار دانشگاه تهران)

دکتر حسین سراج‌زاده (دانشیار دانشگاه خوارزمی)

دکتر حمید عباداللهی (دانشیار دانشگاه گیلان)

دکتر ابوعلی ودادهیر (دانشیار دانشگاه تهران)

دکتر سید احمد فیروزآبادی (دانشیار دانشگاه تهران)

دکتر حسین میرزایی (دانشیار دانشگاه تهران)

دکتر صادق صالحی (دانشیار دانشگاه مازندران)

دکتر علیرضا کریمی (استادیار دانشگاه خوارزمی)

دکتر علی شکوری (دانشیار دانشگاه تهران)

دکتر جلیل کریمی (استادیار دانشگاه رازی)

دکتر امید قادرزاده (دانشیار دانشگاه کردستان)

دکتر کمال خالق‌پناه (استادیار دانشگاه کردستان)

دکتر حسین محمدزاده (استادیار دانشگاه پیام نور)

دکتر رشید احمدرش (استادیار دانشگاه فرهنگیان)

دکتر جمال ادهمی (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی)

دکتر بهمن باینگانی (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی)
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین