آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 18 فروردین 1397
تاریخ برگزاری: 05 و 06 اردیبهشت 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان- گروه جامعه شناسی
حامیان: استانداری کردستان، سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، نیروی انتظامی استان کردستان، سازمان حفاظت محیط زیست استان کردستان، مرزبانی کردستان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان، پژوهشکده کردستان شناسی، شورای اسلامی شهر سنندج
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -2225 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -2318 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -2243 روز مانده
نحوه نگارش مقاله

1) توصیه می‌شود مقالات شامل بخش‌های عنوان، چکیده، مقدمه، مبانی و چارچوب نظری، روش‌شناسی، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری و منابع باشد.

2) مقالات باید در نرم افزار 2003/2007/2010 word تایپ شود و حجم آن از 22 صفحه تایپ‌شده (حداکثر 8000 کلمه) تجاوز نکند. در صورت عدم رعایت، مقاله ارزیابی نخواهد شد.

3) نویسنده یا نویسندگان بعد از رعایت مطالب راهنمای نگارش مقاله، باید مقاله‌ی خود را در سایت همایش ثبت نمایند. ارسال مقاله از طریق پست الکترونیکی همایش، به آدرس sob.uok.1397@gmail.com و همچنین سامانه‌ی همایش انجام می‌شود.

4) پذیرش اولیه‌ی مقاله منوط به رعایت راهنمای نگارش مقالات، و پذیرش نهایی منوط به تأیید هیأت داوران است.

5) نام نویسنده یا نویسندگان و ضمناً رتبه‌ی علمی باید در زیر عنوان مقاله، نشانی محل کار و پست الکترونیکی نویسنده‌ی مسئول در پاورقی صفحه اول بیان گردد.

6)چکیده‌ی مقالات (به فارسی و انگلیسی) باید حاوی 250 تا 300 کلمه بوده و شامل هدف مقاله، چارچوب نظری، روش کار و مهم‌ترین یافته‌های مقاله باشد.

7) شیوه‌ی ذکر منابع در متن و فهرست منابع به روش APA باشد.

آمار بازدید
0 کاربران آنلاین