آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 18 فروردین 1397
تاریخ برگزاری: 05 و 06 اردیبهشت 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان- گروه جامعه شناسی
حامیان: استانداری کردستان، سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، نیروی انتظامی استان کردستان، سازمان حفاظت محیط زیست استان کردستان، مرزبانی کردستان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان، پژوهشکده کردستان شناسی، شورای اسلامی شهر سنندج
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -2225 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -2318 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -2243 روز مانده
یکشنبه 08 بهمن 1396
چکیده های ارسالی به ایمیل همایش
پژوهشگرانی که چکیده های شان را به ایمیل همایش ارسال کرده بودند، درصورت تایید آن ها که مراتب تایید یا رد به صورت ایمیل به اطلاع آن ها رسانده شد، می بایست جهت فرستادن مقاله ی اصلی خود از طریق سامانه ی همایش اقدام نمایند.
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین