روایت در انواع ادبی
آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 26 فروردین 1396
تاریخ برگزاری: 20 اردیبهشت 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان: انجمن نقد ادبی ایران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -50 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -442 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -75 روز مانده