آخرین مهلت ثبت نام: 14 تیر 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 خرداد 1400
تاریخ برگزاری: 15 و 16 تیر 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان: انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران، انجمن علمی بازاریابی ایران، انجمن علمی مدیریت کسب و کار ایران، پارک علم و فناوری کردستان، بنیاد نخبگان استان کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 84 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -4 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 58 روز مانده
کمیته علمی راهبردی


کمیته علمی راهبردی همایش :
 
 
دکتر عادل آذر
(استاد دانشگاه تربیت مدرس)
 
دکتر اصغر مشبکی
(استاد دانشگاه تربیت مدرس)
 
دکتر علی صنایعی
(استاد دانشگاه اصفهان)
 
دکتر حسین وظیفه دوست
(استاد دانشگاه آزاد، علوم و تحقیقات)
 
دکتر منصور مومنی
(استاد دانشگاه تهران)
 
دکتر آرین‌قلی پور
(استاد دانشگاه تهران)
 
دکتر رضاشافعی
(دانشیار دانشگاه کردستان)
 
دکتر فرهاد وفایی
استادیار دانشگاه کردستان
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین