آخرین مهلت ثبت نام: 14 تیر 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله: 25 خرداد 1400
تاریخ برگزاری: 15 و 16 تیر 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان: انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران، انجمن علمی بازاریابی ایران، انجمن علمی مدیریت کسب و کار ایران، پارک علم و فناوری کردستان، بنیاد ملی نخبگان استان کردستان، جهاد دانشگاهی کردستان، اداره کل فنی و حرفه ای استان کردستان، اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، دانشگاه علمی کاربردی واحد مدیریت صنعتی کرمانشاه، سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی کردستان، خانه صنعت،معدن و تجارت استان کرمانشاه، اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان کردستان، شرکت گاز استان کردستان، پژوهشکده مدیریت دانشگاه اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، شهرداری سنندج، شوراری اسلامی شهر سنندج، شرکت شهرک های صنعتی کردستان، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه مازندران، شرکت ذوب آهن اصفهان
روزشمار همایش:
 • تاریخ برگزاری: -969 روز مانده
 • آغاز دریافت مقالات: -1057 روز مانده
 • آخرین مهلت ارسال مقاله: -990 روز مانده
کمیته علمی و داوران

 • دکتر عادل آذر استاد تمام مديريت، دانشگاه تربيت مدرس
 • دکتر علي صنايعي استاد تمام مديريت، دانشگاه اصفهان
 • دکتر اصغر مشبکي استاد تمام مديريت، دانشگاه تربيت مدرس
 • دکتر حسين وظيفه دوست استاد تمام مديريت، دانشگاه علوم تحقيقات تهران
 • دکتر آرين قلي پور استاد تمام مديريت، دانشگاه تهران
 • دکتر منصور مومني استاد تمام مديريت، دانشگاه تهران
 • دکتر زهره دهدشتي شاهرخ استاد تمام مديريت، دانشگاه علامه طباطبایی
 • دکتر محسن نظری دانشیار مدیریت،دانشگاه تهران 
 • دکتر مهران رضواني دانشيار مديريت، دانشگاه تهران
 • دکتر ميثم شيرخدائي دانشيار مديريت، دانشگاه مازندران
 • دکتر مسعود کيماسي دانشيار مديريت، دانشگاه تهران
 • دکتر وحيد ناصحي فر دانشيار مديريت، دانشگاه علامه طباطبايي
 • دکتر محمد فاريابي دانشيار مديريت، دانشگاه تبريز
 • دکتر فريدون احمدي دانشيار مديريت، دانشگاه پيام نور
 • دکتر سهراب دل انگيزان دانشيار اقتصاد، دانشگاه رازي کرمانشاه
 • دکتر هيرش سلطانپناه استاديار مديريت، دانشگاه آزاد اسلامي
 • دکتر عليرضا حداديان استاديار مديريت، دانشگاه فردوسي مشهد
 • دکتر عادل صلواتي استاديار مديريت، دانشگاه آزاد اسلامي 
 • دکتر کيومرث احمدي استاديار مديريت، دانشگاه آزاد اسلامي
 • دکتر آرمان احمدي زاد استاديار مديريت، دانشگاه کردستان
 • دکتر پرويز کفچه استاديار مديريت، دانشگاه کردستان
 • دکتر محمد موسوي جد استاديار مديريت، دانشگاه کردستان
 • دکتر خبات نسايي استاديار مديريت، دانشگاه کردستان
 • دکتر زينب آئيني استاديار مديريت، دانشگاه کردستان
 • دکتر منصور ايراندوست، استاديار مديريت، دانشگاه آزاد اسلامي
 • دکتر علیرضا روستا استادیار مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد شهر قدس 
 • دکتر فرهاد وفايي، استاديار مديريت دانشگاه کردستان(دبير اجرايي)
 • دکتر رضاشافعي دانشيارمديريت، دانشگاه کردستان(دبير علمي)
 • دکتر سردار محمدی، دانشیار مدیریت بازاریابی ورزشی دانشگاه کردستان
 
 
 

آمار بازدید
0 کاربران آنلاین