آخرین مهلت ثبت نام: 14 تیر 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 خرداد 1400
تاریخ برگزاری: 15 و 16 تیر 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان: انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران، انجمن علمی بازاریابی ایران، انجمن علمی مدیریت کسب و کار ایران، پارک علم و فناوری کردستان، بنیاد نخبگان استان کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 84 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -4 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 58 روز مانده
همکاران
همکاران :
 
رئیس کنفرانس :
دکتر رحمت صادقی
(رئیس دانشگاه کردستان)
دبیر علمی:
دکتر رضا شافعی
(دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان)
دبیر اجرائی:
دکتر فرهاد وفایی
(استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان)
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین