آخرین مهلت ثبت نام: 14 تیر 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 خرداد 1400
تاریخ برگزاری: 15 و 16 تیر 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان: انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران، انجمن علمی بازاریابی ایران، انجمن علمی مدیریت کسب و کار ایران، پارک علم و فناوری کردستان، بنیاد نخبگان استان کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 84 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -4 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 58 روز مانده
شیوه نگارش مقاله

راهنمای نگارش مقالات:
 
 
۱- مقاله  بايد حاصل كار پژوهشي و علمي باشد و قبلاً براي همایش ديگري ارسال نشده يا در مجموعه مقالات سمينارها و مجامع علمي و یا نشرية ديگري اعم از داخلي يا خارجي چاپ نشده باشد.

   ۱-۱- مقاله مروري (Review Article) از نويسندگان مجرب و صاحب مقالات پژوهشي در زمینه محورهای اعلامی پذیرفته می شود. 
   ۲-۱- مقالات حاصل از تجربه کارشناسان و مدیران سازمان‌های اجرایی، کارخانجات، شرکت‌های خصوصی و دولتی در زمینه محورهای اعلامی، با رعایت چارچوب مقالات همایش، پذيرفته مي‌شود. 
   ۳-۱ مسئوليت صحت و اعتبار علمی و حقوقی یافته ها و عدم هم پوشانی بیش از ۴۰ درصد مقاله با سایر مقالات و کتب منتشره بر عهدة نويسنده مسئول است. 

 
۲- مقاله ارسالی باید شامل چکیده، مقدمه، روش، نتایج، بحث و نتیجه‌گیری و فهرست منابع باشد. مقاله باید به زبان فارسی در حداکثر ۱۰ صفحه (A4) دارای مشخصات علمی و وابستگی سازمانی نویسندگان، با فونت ب نازنین ۱۲ و با نرم‌افزار Word 2007-2010 تهیه و از طریق صفحه ارسال مقاله بارگذاری گردد.
 
۳- مقالات برتر و مرتبط در ویژه نامه مجله علمی- پژوهشی مطالعات رفتار مصرف کننده منتشر خواهند شد.

آمار بازدید
0 کاربران آنلاین